ถูกใจชาวบ้าน ผู้ว่านำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะ

ถูกใจชาวบ้าน ผู้ว่านำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำบัตรประชาชน ลงทะเบียนเราชนะ
จากโครงการ เราชนะ ที่เริ่มรับสิทธิ์กันไปแล้ว แต่ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิกๅร ที่กำลังทยอยลงทะเบียน ซึ่งนอกจากจะเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยแล้ว ยังมีหน่วยงานลงพื้นที่ไปตามชุมชนเพื่อลงทะเบียน

ล่าสุดนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านประทับใจอย่างมาก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรๅษฎร์ธานี พาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปยัง ต.ตะปาน อ.พุนพิน เพื่อบริการทำบัตรประชาชนแบบสมาร์การ์ดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ติดเตียง ผู้พิกๅรและยังได้ให้บริการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผระชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกด้วย

สืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งว่า มีผู้นอนติดเตียง ผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปทำบัตรประชาชนได้ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปออกหน่วยบริการให้ พร้อมทั้งประสานไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียน ทำให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้บริการจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *